Over BVL

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.

Structurele verkeerseducatie

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Verkeersonderwijs
Het doel van ons verkeersonderwijs is kennis en vaardigheden bijbrengen alsmede sociaal gedrag aanleren, waardoor een veilige verkeersbeleving bij kinderen beoogd wordt. Om dit te bereiken wordt er in alle groepen gewerkt met de methode ‘Wijzer door het verkeer’. In groep 7 doen de kinderen mee aan het Nationaal Verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.  De afdeling Reusel-De Mierden van Veilig Verkeer Nederland organiseert behalve het verkeersexamen voor de scholen ook andere ludieke evenementen voor de hoogste groepen die tot doel hebben de veilige verkeersbeleving bij de kinderen te bevorderen (bijv. Verkeers- veiligheidsdag).
 
Onze school bezit het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Het BVL is een project waarin scholen structureel werken aan verkeerseducatie om zodoende bij te dragen aan de verkeersveiligheid van de jeugd. Het uiteindelijke doel is minder jeugdige slachtoffers in het verkeer. Op school bestaat er een werkgroep verkeer (leerkrachten en ouders) die buiten de methode om andere activiteiten organiseert in het kader van het BVL.