De MR en SR

MR/SR is de afkorting van Medezeggenschapsraad én Schoolraad. De MR is een officieel orgaan met advies- en instemmingsrecht, de SR is van oorsprong een klankbordgroep, voor MR en directie van de school. De MR en de SR zijn bij ons op school samengevoegd in één orgaan dat dus ook samen vergadert.

De MR/SR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
 

Leden MR
Mevr. A. de Groot (VZ)               
Mevr. H. v. Herk

Mevr. A.v. Limpt
Mevr. Y. Lemmens

 
Ouders


Leerkrachten   
                      

 
  

Leden SR
Mevr. M. v. d. Borne
Dhr. W. v. d. Borne
Mevr. E. Ketelaar
Mevr. C. v.d. Borne
Van links naar rechts:
Esther Ketelaar, Yvonne Lemmens, Anouk de Groot, Heidi van Herk, Marianne v.d. Borne en Carolien v.d. Borne.
Willem v.d Borne en Annemiek v. Limpt zijn afwezig.

Vergaderdata 2017/2018
03-10-2017
28-11-2017
16-01-2018
06-03-2018
03-04-2018
12-06-2018


Notulen 2016/2017
11-10-2016
29-11-2016
10-01-2017
Jaarverslag 2016
07-03-2017

16-05-2017
27-06-2017

Notulen 2017-2018
Notulen 03-10-2017
Notulen 28 november

Notulen 23 januari deel 1
Notulen 23 januari deel 2