17december2017
Week 16 april (Let op: Laatste week schoolfruit!)
Welkom op de website van De Akkerwinde!
 
Woensdag 18 april van 18.00 uur - 20.00 uur
zijn ouders Ún nieuwe leerlingen
van harte welkom op onze Open Avond.


U heeft dan de gelegenheid om de sfeer in de school te ervaren.
Ook kunt u een kijkje nemen bij de BuitenSchoolseOpvang Nummereen.
De pedagogisch medewerkers geven u graag uitleg over de samenwerking met de basisschool.
Wij vinden het fijn u op deze avond samen met uw kind te mogen begroeten.
 
In verband met de groepsindeling voor volgend schooljaar is het voor ons van groot belang om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Daarom een vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 18 april 2018 in te schrijven.
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind op bovengenoemde data aan te melden, dan kunt u een afspraak maken met Yvonne Lemmens, teamleider (ylemmens@kempenkind.nl).


Hulp bij lunch kleuters
Wilt u komen helpen bij de lunch van groep 1/2A en groep 1/2B?
De kleuters eten van maandag t/m donderdag om 12.00 uur samen in de aula. Het is fijn als we daar wat hulp bij krijgen. 
-  het klaarzetten van de tafels en stoelen/krukken
- openen van drinkbekers enz.
- na afloop schoonmaken van de tafels en vegen
Uiteraard zijn jongere broertje(s)/zusje(s) welkom.

U kunt inloggen in onze Gmail agenda
KleutersAkkerwinde@gmail.com
Wachtwoord= KleutersAkkerwinde1-2
(Maximaal 2 ouders per dag.)

  
  


We zijn gestart met het 'vijf gelijke dagen'model. Klik hier voor de nieuwsbrief over het continurooster met o.a. tips voor de lunch en de schooltijden. 
Voor meer informatie over de schooltijden in schooljaar 2017-2018, klikt u hier
 

                                                                                                                                                                                                   
Op onze website vindt u allerlei informatie. Is er toch nog informatie die u mist, neem dan gerust contact met ons op!

Heeft u suggesties ter verbetering van onze site, dan houden wij ons van harte aanbevolen.


 
 
 
Wij geven Rots en Water-lessen